• T7. Th5 18th, 2024

Phiên bản trực tuyến xổ số hai màu,, truy vấn kết quả xổ số\nTruy cập vào trang web chính thức của phúc lợi xã hội xổ số hoặc các kênh bán vé liên quan, truy vấn kết quả xổ số hai màu. Kiểm tra xem số xổ số của bạn có trúng số không.

Byawei

Th5 7, 2024

Phiên bản trực tuyến xổ số hai màu

Hiểu hai màu sắc giải thưởng trực tuyến quá trình, nhận được giải thưởng một cách dễ dàng, không đi đường vòng.

, truy vấn kết quả xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/d7ff1a02f0b819e7?.png”/>

2, đăng nhập vào trang web nhận giải thưởng

Tập trung vào phúc lợi xã hội xổ số vi công cộng, nhấp vào trình đơn nhận được các dịch vụ, bạn có thể truy cập vào trang web nhận được các giải thưởng. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang web giải thưởng: HPS: www.500.com/kaihu.

3, đăng ký và hoàn thiện thông tin

Đăng nhập vào các trang web để đăng ký tài khoản đầu tiên, và cải thiện thông tin cá nhân, bao gồm cả tên, số id, số thẻ ngân hàng, vv.

4, tải lên xổ sốupload xổ số để chọn hình ảnh xổ số hai màu mà bạn đã trúng, và đảm bảo rằng hình ảnh rõ ràng, đầy đủ và số có thể nhận dạng được.

5, kiểm tra thông tin nhận giải thưởng

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin xổ số của bạn, nếu có lỗi, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng. Sau khi xác nhận thông tin đã được xác nhận, hãy nhấn vào nộp đơn xin trao giải.

6, chờ xem xét

Trang web nhận giải sẽ xem xét đơn xin của bạn, thường mất 1-2 ngày làm việc. Sau khi phê duyệt, tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của bạn.

gợi ý

Tiền thưởng được trả là 60 ngày tự nhiên kể từ ngày khai trương, hết hạn.

Chiến thắng giải thưởng hơn 50.000 nhân dân tệ, bạn cần phải giữ bản gốc xổ số để xác định các cơ quan trao giải.

Cần phải mang theo bản gốc và bản SAO của chứng minh thư và bản gốc xổ số xổ số.

By awei