• T4. Th4 17th, 2024

Quảng cáo xổ số trực tuyến là bất hợp pháp, quy định pháp luật về quảng cáo xổ số\nTheo điều khoản 25 của luật quảng cáo của cộng hòa nhân dân trung quốc, quảng cáo xổ số là một loại quảng cáo đặc biệt phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Theo luật, quảng cáo xổ số phải đáp ứng các điều kiện sau:

Byawei

Th4 1, 2024

quy định pháp luật về quảng cáo xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/eee675d9b0829ba4?.png”/>

1. không có nội dung sai hoặc đánh lạc hướng người tiêu dùng nội dung;

2. không thể lừa gạt, cảm ứng và các phương tiện khác để tiếp thị;

3. không thể vi phạm pháp luật, điều hành và quy định của nhà nước;

4. không thể vi phạm đạo đức cộng đồng xã hội hoặc làm tổn thương lợi ích quốc gia và cộng đồng.

tính hợp pháp của quảng cáo xổ số trên mạng

kết luận

Chúng tôi nhắc nhở những người chơi xổ số phải chọn kênh chính thức để tránh bị lừa.

By awei